Advokátska kancelária Gabrišová s.r.o.

Advokátska kancelária JUDr. Natálie Gabrišovej poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky. Právne služby poskytuje vo všetkých odvetviach práva, a to fyzickým, ako aj právnickým osobám.

Primárnym cieľom advokátskej kancelárie je poskytovať profesionálne právne služby na vysokej odbornej úrovni a klientom poskytovať efektívne a čo najrýchlejšie riešenie ich právnych problémov.

Pri poskytovaní právnych služieb je pre advokátsku kanceláriu prvoradý záujem klienta a účinná ochrana jeho práv.

O advokátke

JUDr. Natália Gabrišová vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Magisterské štúdium ukončila štátnou skúškou v roku 2016. V roku 2021 jej bol na rovnakej fakulte udelený akademický titul doktor práv (JUDr.) po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky v odbore pracovné právo.

Už počas štúdia pracovala ako právny praktikant v Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o. vo Zvolene, kde po skončení štúdia následne vykonávala prax advokátskeho koncipienta.

V súčasnosti je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 8050.